(click on image to enter)Na sa kanyang paglayag
Makita ang tinatamasang
Maningning na liwanag.

 

That in one's voyage
One will see what one desires
A glimmering light.